Hợp âm Đường vào tim

1. Hai chín mùa [G7] Xuân một chuyến [C] đi
[F] Hành trang nhỏ bé đến kinh [C] kỳ
[F] Trăng đơn e gió lùa khe [G] liếp
Thao thức nghe mưa [G] khuya
Giấc [G7] mơ vẫn chưa [C] về.

2. Tôi viết bài [G7] ca gần thế [C] nhân
[F] Đời tôi nghệ sĩ kiếp con [C] tằm
[F] Em anh hay những người tôi [G] mến
Tuy biết nhưng chưa [G] quen
Khúc [G7] ca này làm [C] duyên.

3) Đây khúc tình [G7] ca chưa có [C] tên
[F] Người em nhỏ bé vẫn mong [C] tìm
[F] Hoa thêu trên áo vàng hay [G] tím
Đôi mắt hay sao [G] đêm
Dẫn [G7] tôi đường vào [C] tim.

Comments