Hợp âm Đô la nhà lầu xe sang (Luật đời)

[Em] Trên thế gian bây [G] giờ
Tìm [Am] đâu bằng hữu tâm [D] giao
[Am] Bon chen với bao gian [Bm] dối
Vùi dập [G] nhau cũng vì lợi [B7] danh.

[Em] Nghèo người đời khinh [C] chê
Tiền sẽ [D] mua đổi trắng thay [G] đen
[Am] Không biết đúng hay [D] sai
Bất [Bm] chấp hơn thua mặc [Em] ai.

Người [Em] đời vì lòng [G] tham
Bán [D] đi tình thân họ [Am] hàng
Bần [C] hàng khi giàu [D] sang
Quên [G] hết lúc ân tình nặng [B7] mang.

[Em] Tiền là con người tạo [C] ra
Mà cớ [D] sao người chết vì [G] tiền
[Am] Thế gian luôn đổi [D] thay
Vật [Bm] chất chỉ là qua [Em] tay.

ĐK:
Đô [Em] la nhà lầu xe [A] sang
Nhắm mắt xuôi [C] tay nằm [D] sâu dưới nắm [G] mồ
Kiếp [Am] người là cát bụi hư [D] vô
Như ngọn [Bm] đèn trước gió ai [Em] ngờ.

Nhân [Em] sinh tiền bạc là phù [A] du
Vật chất tiêu [C] tan giàu [D] sang cũng lụi [G] tàn
Sống sân [Am] si đời như ly không [Bm] đáy
Buông tay về [C] trời đời [D] bỗng hóa hư [Em] không.

Comments