Hợp âm Đêm xuân

Đường vắng đêm [Am] thanh [G] mai vàng [C] rơi [Em]
Vội ôm kỷ [G] niệm [E7] ngày xuân ấy thoáng [G] qua [E7]
Nhẹ gió lay cánh [Am] hoa dậy hương
[Dm] Ngờ như bóng [G] em ngoài sân
[F] Ngập [E7] ngừng đến [Am] thăm.

Thuở áo [C] trắng cùng [Em] vui xuân nắng [Am] vàng
Sắc xuân [F] thắm càng [G] lung linh mắt [C] em
Đượm [Am] ấm thanh [Dm] xuân bao giọt [F] mơ
Niềm [Dm] nhớ ngân nga câu chờ [G] mong [E7]
Kề vai xuống phố nắng xuân thêm [Am] hồng.

Bao lần đến xuân [Am] đi [G] như tiễn biệt [Em]
Vàng hoa áo [G] lụa [E7] còn lưu luyến sắc xuân
Còn mãi đêm pháo [Dm] hoa ngọt môi
[F] Hẹn ước bao tháng [G] năm vụt tan
[E7] Vườn xuân vắng [Am] em.

Bình luận