Hợp âm Dạy con

1. Ru [F] con là ru à ơi! Thương [Gm] con là thương à ơi!
Con [Bb] ngoan là ngoan í [Am] a cho [C] mẹ yên [F] lòng!
Thương [F] con là thương à ơi! Bố [Gm] đi là đi xa rồi!
Bố [Bb] mau là mau quay [F] về với mẹ con [C] ta í a vui [F] vầy!

2. Thương [F] người tất cả ngược xuôi
Thương [Gm] người lỡ bước, thương [C] người bơ [F] vơ
Thương [F] người ôm dắt trẻ thơ
Thương [Gm] người tuổi tác già [C] nua bần [F] hàn.

ĐK:
Con [F] ngoan, con ngủ cho [Dm] ngoan
Nhớ [Bb] lời mẹ dạy ấm [C] thân sau [F] này
Dẫu [Bb] mà gặp tiết xoay [C] vần
Ở cho có đức có [Gm] nhân
Mới mong đời [C] trị được ăn lộc [F] trời.

3. Thương [F] người cô quả, cô đơn
Thương [Gm] người đói [C] rách lầm [Gm] than [C] kêu [F] đường
Thương [F] người như thể thương thân
Thương [Gm] người bớt [C] miệng bớt [Gm] lòng [C] mà [F] cho.

4. Hiền [F] lành lấy tiếng với [Am] đời
Lòng ta yêu [Bb] dấu là [C] trời độ [F] ta
Tai [Dm] ương hoạn nạn đều [Gm] qua
Bụi trần rũ [C] sạch thực là từ [F] đây.

Vàng [F] tuy trời chẳng trao [Am] tay
Bình an hai [Gm] chữ xem [C] tầy mấy [F] mươi
Mai [Dm] sau bạc chín tiền [Gm] mười
Sống lâu ăn [Bb] mãi của [C] trời về [F] sau.

Bình luận