Hợp âm Đành

Nhắm [Am] mắt buông xuôi thôi [E7] đành
Rồi [Am] về đâu hỡi người [E7] ơi
Nhắm [G] mắt không ai quanh [E7] mình
Lặng [Am] yên đành phải ra [F] đi.

Nhưng [Am] chết không phải là [F] hết
Là [A7] về thế giới an [Dm] vui
Và [G] chết không phải là hết
Khi người đời vẫn nhớ gọi [C] tên.

Lòng [E7] thôi không vương vấn
Về với cát bụi [F] bay
Quên [G] mình không hối [E7] tiếc
Đôi [F] môi run nghẹn [C] ngào
Đành [E7] giã biệt người [Am] ơi.

Dẫu [Am] biết rồi có một [E7] ngày
Là [C] ngày ai cũng sẽ [F] đi
[G] Ôi da thịt mỏng giòn
Thân [G7] người yếu đuối mong [C] manh.

Về [G] nơi gặp gỡ [E7] ấy
Hy [G] vọng tìm chốn bình an
Thiên đường hoa ngập [E7] lối
Bước [G] vào cánh cửa ung [C] dung.

Nơi [G] ấy ngàn thu bất [E7] diệt
Từ [F] nay không nợ [Dm] đời
Và [G] không vương bụi [C] trần
Thôi [E7] đành từ giã kiếp đam [Am] mê.

Bình luận