Hợp âm Bước chân mưa

1. Qua bước chân mưa âm [Am] thầm nơi triền cát [E] đợi
Nghe gió vi vu ven [E7] trời mưa dầm tiếng [Am] xưa
Em ngỡ nghe qua cung [Dm] đàn âm thừa sót [E7] lại
Ta bước bên nhau hôm [G] nào mộng chiều in [E7] dấu bước chân mưa [Am] này.

ĐK:
Giọt ngàn em [E7] đến [F] dấu chân mưa [E7] chiều
Gọi hoàng hôn [Dm] tím nghe [G] nhớ thương đìu [C] hiu [F]
Yêu người như [E7] thế [F] gió mưa yêu [E7] mùa
Đường tình bể [G] dâu soi [E7] bước em về [Am] đâu.

2. Qua bước chân mưa âm [Am] thầm nơi triền cát [E] gọi
Mưa khóc giăng ngang lưng [E7] trời ai người tiễn [Am] đưa
Em phía mơ hoang trông [Dm] vời ru dài ngóng [E7] đợi
Khi giấc mơ xưa tan [G] rồi hỏi tình ai [E7] nhớ bước chân mưa [Am] này.

Bình luận