Hợp âm Bóng tôi

Gửi [G] em một chút bâng [Em] khuâng
[Am] Tay ôm phím [C] mộng lòng ngân khúc [G] sầu
Gửi [Am] em một giấc chiêm [D] bao
Gió lay cành [D7] lá rụng rơi xuống [G] thềm.

Trăm [G] buồn [D] nhỏ giọt sương [Bm] đêm
[D] Ngàn thương gửi [C] ánh [D] sao trên bầu [G] trời
Cõi [Em] lòng chiếc bóng đơn [Am] côi
Soi đêm chỉ [D7] thấy trăng sầu lẻ [G] loi.

ĐK:
Giờ [Em] em có nhớ đến [C] tôi
Lòng tôi chợt [Cm] tỉnh [D] bồi hồi cơn [G] mơ
Giọt [Bm] sương ướt đẫm lời [D] thơ
Trăng sao rơi [D7] rớt mịt mờ thiên [G] di.

Đêm [Cm] tàn tiễn mộng sầu [G] đi
Ngay mai nắng vẽ [C] li ti hòa [G] ngời
Tôi [Bm] đi tìm bóng em [D] thôi
Trong ngàn tia [D7] nắng bóng soi bên [G] thềm

Bình luận