Hợp âm Bên kia đời nhau

Có những [Am] lúc muốn đi thật [Bb] xa
Để nhớ [F] nhà
Để thấy [Dm] mình
Còn có người yêu thương, nhớ [E7] mong.

Ngoài kia nắng [Am] lên bao câu chuyện [G] tình
Ngoài kia biển [E7] xanh, xanh như đời [Am] mình
Lòng nghe nhớ [C] thương
Lòng nghe vấn [E7] vương

Ngoài kia bóng [Dm] đêm soi ra phận [Am] người
Ngoài kia ánh [Dm] trăng soi đêm trần [Am] trụi
Ngoài kia lũ [Dm] dơi dọc ngang đời [E7] nhau
Ngậm [Am] ngùi.

Tăng tone [Am] -> [Bm]

Ngoài kia tiếng [Bm] chim xôn xao gọi [D] ngày
Ngoài kia cỏ [F#7] cây lơ ngơ một [Bm] bầy
Còn mong ngóng [D] ai?
Nào hay nắng [F#7] phai?

Ngoài kia có [Em] em dang tay chờ [Bm] đợi
Tình ai với [Em] ai yêu thương vời [Bm] vợi
Ngoài kia chói [Em] chang, lòng ai dối [F#7] gian
Muộn [Bm] màng

Tạ tone [Bm] -> [Am]

Ngoài kia nắng [Am] lên bao câu chuyện [G] tình
Ngoài kia biển [E7] xanh, xanh như đời [Am] mình
Lòng nghe nhớ [C] thương
Lòng nghe vấn [E7] vương

Ngoài kia bóng [Dm] đêm soi ra phận [Am] người
Ngoài kia ánh [Dm] trăng soi đêm trần [Am] trụi
Ngoài kia lũ [Dm] dơi dọc ngang đời [E7] nhau
Ngậm [Am] ngùi.

Tăng tone [Am] -> [Bm]

Ngoài kia tiếng [Bm] chim xôn xao gọi [D] ngày
Ngoài kia cỏ [F#7] cây lơ ngơ một [Bm] bầy
Còn mong ngóng [D] ai?
Nào hay nắng [F#7] phai?

Ngoài kia có [Em] em dang tay chờ [Bm] đợi
Tình ai với [Em] ai yêu thương vời [Bm] vợi
Ngoài kia chói [Em] chang, lòng ai dối [F#7] gian
Muộn [Bm] màng

Bình luận