Hợp âm Bến đợi bơ vơ

Ta sinh [Em] ra chốn quê hiền [G] hòa
Ngày tháng bên [D] nhau thương cái [Bm] thời thả diều chăn [Em] trâu
Em giận em [A] hờn em làm nàng [Bm] dâu
Nhẫn cỏ anh [D] trao đón em [Bm] về hàng cau nắng [Em] chiều.

Thời gian [A] trôi ta lớn lên [Em] cùng
Hai đứa chung [D] tình mến thương như hình với [Bm] bóng
Nhưng có ai [D] ngờ chia cách bây [Bm] giờ đò xuôi [A] dòng bến [B7] đợi bơ [Em] vơ.

Rồi ngày [G] kia người [A] đi bỏ nhớ bỏ [Em] thương
Còn mình [A] em giữa chốn miệt [C] vườn
Chim mới [D] đành lẻ bạn một phương.

Người [A] ơi đang nơi nao biết còn đợi mong
Trăng theo con nước phải xuôi [Bm] dòng
Nhớ thương [D] ai thẫn [B7] thờ bên [Em] sông.

Bình luận