Hợp âm Bất cần đời

1 . [Am] Ta bất cần đời cho ta
Rượu hoang của bạn [Dm] bè rượu giết [Am] mình
Đời [G] đâu ai cho không ai biếu [Em] không
Ân nghĩa chi [Dm] rồi mang của nợ của âu [E7] lo.

2 . [Am] Ta bất cần đời cho ta
Lời thương của người [Dm] tình lời dối [Am] tình
Nửa [G] khi em không yêu nhưng nói [Em] yêu
Trót lỡ thua [Dm] tình ai khóc [Em] cười chung nỗi [Am] đau.

ĐK:
[F] Đôi khi nhìn [Am] đời bằng ánh mắt phiếm [Dm] diện qua những lần trót lỡ [Am] vay
Đời [G] đau thương cho ai đâu xót [Em] ai
Đã làm cam [Dm] chịu chớ trách [Em] phận đời làm [Am] chi.

3. [Am] Ta bất cần đời cho ta
Giàu sang của lọc [Dm] lừa sầu mấy [Am] mùa
Từng đêm [Gm] ăn không yên ngủ không [Em] yên
Len lén trong [Dm] đời qua tháng [Em] ngày chưa biết [Am] nơi.

Bình luận