Hợp âm Anh sẽ về

Anh đã ra [C] đi không một lời giã biệt
Em vẫn đợi [G] chờ lệ sầu hoen môi [C] mắt
Nỗi cô [F] đơn trăn trở năm canh [C] trường
Hình dáng [G] anh ngày nào vẫn còn [C] đây
Lúc hiện [G7] về âu sầu trong tim [C] em.

Năm canh [F] dài trở mình em tỉnh giấc
Dáng anh [Dm] về ấp ủ cùng bên [G] em
Ngày tháng [Dm] trôi dài mãi cách [G] biệt
Bờ đại [Em] dương lời hẹn ước năm [F] xưa
Anh sẽ [Dm] về cùng em trong ước nguyện
Nỗi ưu [G7] sầu sẽ tan biến trong [C] em
Hoàng hôn [Em] về em ra ngắm [Dm] biển
Thấy anh [G7] về nơi ở cuối chân [C] mây.

Bình luận