Bằng việc đăng ký sử dụng dịch vụ của Chợ Nhạc (gọi tắt là ‘dịch vụ’) hay các dịch vụ khác đến từ Chợ Nhạc (‘Chợ Nhạc’) bạn được hiểu là đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây (gọi tắt là ‘điều khoản dịch vụ’).

Các tính năng hoặc ứng dụng của Chợ Nhạc cũng được tính trong điều khoản dịch vụ này. Bạn có thể xem bản điều khoản dịch vụ mới nhất bất kỳ lúc nào tại đây.

Chợ Nhạc có quyền hạn cập nhật và thay đổi điều khoản dịch vụ bằng cách cập nhật thông tin tại trang web của Chợ Nhạc.

Chúng tôi đề xuất bạn nên kiểm tra và quay lại đây để đọc các điều khoản dịch vụ để biết được có những cập nhật nào mới và có khả năng ảnh hưởng tới bạn.

Bạn cần đọc và đồng ý với toàn bộ điều khoản dịch vụ dưới đây trước khi sử dụng dịch vụ của Chợ Nhạc.

PHẦN 1: Điều khoản về tài khoản người sử dụng

 1. Bạn phải lớn hơn 18 tuổi để sử dụng dịch vụ của Chợ Nhạc.
 2. Bạn phải cung cấp đầy đủ tên họ, địa chỉ hiện tại, email chính xác và những thông tin liên quan cần thiết để được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ người dùng của chúng tôi.
 3. Bạn cần biết rằng Chợ Nhạc sẽ sử dụng email của bạn như là một phương pháp giao tiếp chính giữa hai bên.
 4. Bạn có nghĩa vụ phải bảo mật mật khẩu của chính mình. Chợ Nhạc không cam kết chịu bất kì thiệt hại nào cho người dùng nếu như việc đó đến từ việc bạn không bảo mật được mật khẩu của chính mình.
 5. Bạn chịu toàn bộ trách nhiệm về dữ liệu, hình ảnh, báo cáo và các liên kết website (links) mà bạn đưa lên tài khoản Chợ Nhạc. Bạn không được đưa bất kỳ virus hay đoạn mã nào ảnh hưởng đến người khác.
 6. Bất kỳ vi phạm nào về điều khoản sử dụng sẽ bị chấm dứt ngay, bao gồm tất cả các dịch vụ mà bạn đang sử dụng của Chợ Nhạc.

Tóm lại, Đừng sử dụng Chợ Nhạc cho bất kỳ điều gì vi phạm pháp luật hay phát tán các mã độc, virus. Ghi nhớ là nếu như có bất kỳ điều gì vi phạm điều khoản sử dụng đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ hủy toàn bộ dịch vụ đang cung cấp cho bạn. Nếu có bất gì điều gì cần liên lạc, chúng tôi sẽ gửi bạn email.

PHẦN 2: Điều kiện chung

Bạn cần phải đọc và đồng ý toàn bộ điều khoản dịch vụ sử dụng dưới đây trước khi trở thành người dùng của Chợ Nhạc.

 1. Hỗ trợ về kỹ thuật chỉ cam kết cung cấp đầy đủ qua email.
 2. Bạn không được sử dụng dịch vụ của Chợ Nhạc cho bất kỳ điều gì phạm pháp. Điều này áp dụng với luật của từng nước nơi bạn kinh doanh cũng như luật của Việt Nam.
 3. Bạn không được quyền sao chép hay bán hay sử dụng bản điều khoản này cho các mục đích cá nhân mà không có sự cho phép bằng văn bản của Chợ Nhạc.
 4. Bạn cũng không được sử dụng bất kỳ công cụ marketing nào liên quan đến Search Engine hay các phương pháp mua keyword (như Google Adwords) mà trong đó có chứa hình ảnh bản quyền, logo của Chợ Nhạc.
 5. Mọi câu hỏi về Điều khoản dịch vụ bạn có thể gửi về email: chonhac.com@gmail.com
 6. Bạn cần được hiểu là thông tin nội dung trên website Chợ Nhạc sẽ không được mã hóa bảo mật.
 7. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ bị ràng buộc với bản điều khoản dịch vụ và thông tin bảo mật (thông tin đầy đủ tại https://chonhac.com/dieu-khoan-dich-vu/)

Tóm lại, Dịch vụ của Chợ Nhạc sẽ do chúng tôi sở hữu. Bạn không được sử dụng cho bất kỳ điều phạm pháp. Toàn bộ thông tin về thanh toán và thẻ tín dụng sẽ được chúng tôi mã hóa bảo mật.

PHẦN 3: Quyền lợi của Chợ Nhạc

 1. Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Dịch vụ vì bất kỳ lý do nào, mà không cần thông báo trước.
 2. Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ cá nhân nào với bất kỳ lý do nào.
 3. Chúng tôi có thể xóa nội dung hoặc bất kỳ tài khoản nào có chứa tính chất bất hợp pháp, xúc phạm, bôi nhọ, đe dọa, khiêu dâm hoặc cố tình xâm phạm sở hữu trí tuệ.
 4. Xóa bất kỳ tài khoản nào cố ý xâm phạm, xúc phạm dù bằng lời nói hay chữ viết đến khách hàng của Chợ Nhạc, nhân viên của Chợ Nhạc, hệ thống Chợ Nhạc.
 5. Chúng tôi có quyền cung cấp dịch vụ cho đối thủ của bạn hoặc không cam kết sẽ độc quyền cho bất kỳ đối tác nào cho từng phân khúc nào.
 6. Trong trường hợp tranh chấp đến quyền sở hữu tài khoản, chúng tôi có toàn quyền để yêu cầu các giấy tờ dùng để chứng thực quyền sở hữu tài khoản của bạn. Tài liệu có thể bao gồm, và không giới hạn ở, những giấy tờ sao chép về giấy phép kinh doanh của bạn, thẻ chứng minh nhân dân, v.v…
 7. Chợ Nhạc có quyền quyết định về quyền sở hữu hợp pháp của tài khoản và có thể chuyển quyền này đến người sở hữu hợp lệ. Nếu chúng tôi không thể xác định được quyền sở hữu chính xác, Chợ Nhạc sẽ đóng băng tài khoản này cho đến khi xác định được kết luận giữa tranh chấp các bên.
 8. Tác phẩm đăng bán trên Chợ Nhạc sẽ được Chợ Nhạc đầu tư quảng bá Tác phẩm đến nhiều người và nhiều hình thức khác nhau. Sau khi được bán, Tác giả phải thông báo cho Chợ Nhạc để chuyển chế độ tác phẩm là Đã bán độc quyền ca khúc cho Tác phẩm đã được bán. Tác phẩm vẫn giữ trên hệ thống Chợ Nhạc.

Tóm lại, Chúng tôi có thể sửa đổi, hủy bỏ hay từ chối cung cấp dịch vụ bất kỳ lúc nào. Trong trường hợp có tranh chấp quyền sở hữu về tài khoản của Chợ Nhạc, chúng tôi có thể đóng băng tài khoản hoặc chuyển quyền sở hữu sang người sở hữu hợp pháp nhất.

PHẦN 4: Giới hạn về trách nhiệm

 1. Bạn phải hiểu rõ và đồng ý rằng Chợ Nhạc sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, dù là trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên, đặc biệt các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng, dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác khi sử dụng dịch vụ.
 2. Trong mọi trường hợp, Chợ Nhạc hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác hợp tác với chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc thiệt hại về lợi nhuận hoặc những thiệt hại khác do hậu quả phát sinh từ việc kết nối đến trang web của chúng tôi, dịch vụ của chúng tôi hoặc thỏa thuận này. Bạn cũng hiểu rằng những cá nhân liên quan trực tiếp đến chúng tôi như công ty Chợ Nhạc, đối tác của Chợ Nhạc, nhân viên Chợ Nhạc… cũng không phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại nào. Nếu bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của đối tác thứ ba, bạn phải chịu theo những cam kết bên họ.
 3. Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi là điều cơ bản nhất chúng tôi cung cấp cho bạn và không phải chịu bất kì điều khoản bảo hành theo luật định nào.
 4. Chợ Nhạc không bảo đảm rằng Dịch vụ chúng tôi cung cấp sẽ không bị gián đoạn, không bảo mật hay không có lỗi.
 5. Chợ Nhạc không bảo đảm rằng các kết quả thu về từ việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi là chính xác và đáng tin cậy.
 6. Chợ Nhạc không bảo đảm chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay bất kỳ sản phẩm nào bạn mua hay sở hữu thông qua dịch vụ của chúng tôi sẽ đạt được điều bạn mong đợi, nếu có bất kỳ lỗi nào phát sinh, chúng tôi sẽ khắc phục trong điều kiện cho phép.

Tóm lại, Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bạn phạm pháp, vi phạm điều khoản này hoặc đi ngược lại với quyền lợi của bên đối tác thứ ba, đặc biệt ghi chú để khi bị kiện. Dịch vụ của chúng tôi có thể bị lỗi hoặc bị gián đoạn khi cung cấp cho bạn và chúng tôi không đảm bảo điều này.

PHẦN 5: Sở hữu trí tuệ và Nội dung của khách hàng

 1. Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với các tài liệu bạn cung cấp cho Dịch vụ của Chợ Nhạc. Tất cả các tài liệu bạn đưa lên website  (thông qua Dịch vụ của Chợ Nhạc) đều là quyền sở hữu của riêng bạn. Bạn có thể xóa bỏ cửa hàng của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách gởi yêu cầu xóa 1 hay nhiều tác phẩm hay xóa tài khoản. Điều này cũng đồng nghĩa với việc xóa toàn bộ nội dung bạn đang lưu trữ tại Dịch vụ của chúng tôi.
 2. Bạn giữ quyền sở hữu toàn bộ nội dung tác phẩm trên website Chợ Nhạc; tuy nhiên, khi bạn gởi yêu cầu đưa lên đồng nghĩa với việc bạn đồng ý người khác xem. Bạn phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ nội dung bạn đưa lên có phù hợp với Pháp luật hay không.
 3. Chợ Nhạc toàn quyền sử dụng các dữ liệu tác phẩm bạn đã upload lên hệ thống Chợ Nhạc để phục vụ cho việc quảng bá tác phẩm của bạn và một số yêu cầu khác.

Tóm lại, Mọi thứ bạn bạn gởi yêu cầu đưa lên đều thuộc sở hữu của bạn và bạn chịu trách nhiệm. Nếu bạn muốn xóa bỏ toàn bộ nội dung, bạn chỉ cần xóa toàn bộ tài khoản của mình.

PHẦN 6: Thanh toán chi phí

 1. Bạn có thể trả tiền chi phí dịch vụ cho Chợ Nhạc bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền trực tiếp cho chúng tôi thông qua các cổng thanh toán được đề ra trên Chợ Nhạc.
 2. Sau khi thanh toán, hệ thống sẽ gửi hóa đơn online tới email của bạn (mà bạn cung cấp khi đăng ký).
 3. Nếu bạn không ở Việt Nam, bạn phải chịu những luật và thuế ở khu vực hay đất nước của bạn.
 4. Chợ Nhạc hiện không hỗ trợ hoàn trả phí.

Tóm lại, Chúng tôi hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán mà bạn có thể xem trong tài khoản Chợ Nhạc của bạn. Ngoài ra, chưa có chính sách hoàn trả tiền.