Nguồn minh chứng đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên thpt

Bảng minh chứng đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
Tiêu chí Mức điểm Minh chứng
Tiêu chí Tên tiêu chí 1 2 3 4
1 Phẩm chất chính trị MC1: Hồ sơ thi đua nhà trường

MC2: Hồ sơ kiểm tra đánh giá giáo viên

MC3: biên bản góp ý giáo viên của tập thể lớp

MCK:

– Giáo dục đạo đức lối sống vận động HS thực hiện theo đường lối chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước(ATGT, ANTT…), chấp hành mọi nội quy, quy định của nhà trường.

– tham gia đầy đủ các buổi tuyên truyền vận động: ATGT, học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM….

2 Đạo đức nghề nghiệp MC1: Hồ sơ thi đua nhà trường

MC2: Hồ sơ kiểm tra đánh giá giáo viên

MC3: biên bản góp ý giáo viên của tập thể lớp

3 Ứng xử với học sinh MC3: Biên bản góp ý giáo viên của tập thể lớpMCK:

– Hồ sơ lý lịch HS

– Đơn xin miễn giảm các khoản cho HS có hoàn cảnh khó khăn.

– Hồ sơ xét học bổng cho HS

– Biên bản sinh hoạt lớp

4 Ứng xử với đồng nghiệp MC1: Hồ sơ thi đua nhà trường

MC2: Hồ sơ kiểm tra đánh giá giáo viên

MCK:

– Biên bản sinh hoạt tổ

– Biên bản nhận xét giờ dạy

– Tham gia đầy đủ các buổi họp tổ, họp GVCN, sinh hoạt chi đoàn GV…

5 Lối sống, tác phong MC1: Hồ sơ thi đua nhà trường

MC2: Hồ sơ kiểm tra đánh giá giáo viên

MCK:

– Trang phục lịch sự, mô phạm

– Tác phong chững chạc

– Đeo thẻ viên chức

– Giáo dục đường lối, lối sống cho HS, đặc biệt đối với lớp chủ nhiệm

– Có kế hoạc chủ nhiệm chi tiết cụ thể

Tiêu chuẩn 2: Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục
6 Tìm hiểu đối tượng giáo dục MC1: Hồ sơ thi đua nhà trường

MC2: Hồ sơ kiểm tra đánh giá giáo viên

MCK:- Lý lịch HS trong sổ điểm lớn- danh sách số điện thoại của PHHS- sổ theo dõi nề nếp lớp- phiếu liên lạc

7 Tìm hiểu môi trường giáo dục MCK: thu thập thong tin từ học bạ , từ cha mẹ PHHS, cán bộ lớp
Tiêu chuẩn 3: Năng lực dạy học
8 Xây dựng kế hoach dạy học MC1: bản kế hoạch dạy học, bài tập soạn thể hiện phương pháp dạy học phát huy tích cực của học sinh

MC2: Các loại sổ sách theo quy định

MC3: Biên bản đánh giá bài lên lớp của tổ chuyên môn

MC4: Hồ sơ đánh giá giáo viên

MC5: Đề kiểm tra , đánh giá , ngân hàng bài tập và câu hỏi bài tập

MC6: Bài kiểm tra , bài thi kết quả học tập , rèn luyện của học sinh

9 Bảo đảm kiến thức môn học MC3: biên bản đánh giá tiết dạy của tổ chuyên môn

MCK: – Giáo án, đề kiểm tra

10 Bảo đảm chương trình môn học MC1: Giáo án

MC5: đề kiểm tra

MC6: Sổ điểm cá nhân

MC3: Biên bản đánh giá tiết dạy của tổ chuyên môn

MCK: kế hoạch cá nhân, phiếu báo giảng

11 Vận dụng các phương pháp dạy học MC1: Giáo án

MC3: biên bản đánh giá tiết dạy của tổ chuyên môn

MCK : phiếu dánh giá tiết dạy khá trở lên

12 Sử dụng các phương tiện dạy học MC1: sử dụng tốt các đồ dùng dạy học

MC2: Soạn giảng thành thạo giáo án điện tử

MCK: sử dụng thành thạo mạng internet tìm kiếm tài liệu thông tin giáo dục….

13 Xây dựng môi trường học tập MC3: biên bản đánh giá tiết dạy của tổ chuyên môn
14 Quản lí hồ sơ dạy học MC2: Có đủ loại hồ sơ theo quy định

MCK: Có máy tính cá nhân, có các file dữ liệu lưu giữ thong tin lý lịch học sinh, diểm,giáo án, kế hoạch cá nhân

15 Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh MC5: Đề kiểm tra , đánh giá , ngân hàng bài tập và câu hỏi bài tập

MC6: Bài kiểm tra, bảng điểm của học sinh

MCK: Phiếu liên lạc điện tử , bảng điểm kết quả học tập của học sinh trong năm học có sự thay đổi

Tiêu chuẩn 4: Năng lực giáo dục
16 Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục MC1: Bản kế hoạch chủ nhiệm

MC2: Các loại hồ sơ, sổ sách chủ nhiệm

MC3: Hồ sơ kiểm tra đánh giá giáo viên

MC4: Sổ chủ nhiệm, biên bản sinh hoạt lớp

17 Giáo dục qua môn học MC3: Hồ sơ kiểm tra dánh giá giáo viên
18 Giáo dục qua các hoạt động giáo dục MC1: Bản kế hoạch chủ nhiệm

MC3: Hồ sơ kiểm tra dánh giá giáo viên

19 Giáo dục qua các hoạt động trong cộng đồng MC1: Bản kế hoạch chủ nhiệm

MC3: Hồ sơ kiểm tra dánh giá giáo viên

MCK: Cho các tổ làm vệ sinh phòng học, trồng cây xanh …

20 Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục MC1: Bản kế hoạch chủ nhiệm

MC7: Sổ chủ nhiệm, biên bản sinh hoạt

21 Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh MCK : Họp xếp loại học sinh toàn trường, bảng xếp loại thi đua
Tiêu chuẩn 5: Năng lực hoạt động chính trị giáo dục
22 Phối hợp với gia đìnhhọc sinh và cộng đồng MC3: Ý kiến cha mẹ phụ huynh thong qua các cuộc họp CMHS.

MCK : Sổ liên lạc điện tử, phiếu liên lạc, danh sách số điện thoại PHHS.

23 tham gia các hoạt động chính trị, xã hội MC1: Hồ sơ đánh giá giáo viên.

MCK.Hồ sơ đánh giá đoàn viên của chi đoàn giáo viên,

Tiêu chuẩn 6: Năng lực phát triển nghề nghiệp
24 Tự đánh giá, tự học và tự rèn luyện MC1. Hồ sơ bồi dưỡng tự bồi dưỡng

MC4. Hồ sơ đánh giá giáo viên của nhà trường

25 Phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục MCK. Sổ tích lũy kinh nghiệm , biên bản họp tổ , các chuyên đề phụ đạo học sinh yếu kém

Bình luận