Biểu Mẫu Hợp Đồng Sử Dụng Tác Phẩm.

– Người bán tải mẫu hợp đồng và chỉnh sửa cho phù hợp theo sự thỏa thuận 2 bên.
– Điền thông tin chính xác cũng như các thỏa thuận về giá cả tác phẩm cùng với thời gian sử dụng tác phẩm (nếu là độc quyền tác phẩm).
– Tác phẩm được ký cho 1 lần sử dụng ( Nếu 1 đơn vị sử dụng cho nhiều ca sĩ thì cần thêm trong thỏa thuận hoặc ký thêm một hợp đồng khác cho mỗi lần sử dụng).
– In ra 4 bản, người bán ký tên và gởi chuyển phát nhanh cho người mua ký tên 4 bản.
– Người mua giữ 2 bản và gởi chuyển phát nhanh 2 bản cho người bán.

Tải Hợp Đồng Sử Dụng Tác Phẩm


Biểu Mẫu Hợp Đồng Chuyển Nhượng Quyền Tác Giả.

– Đây là biểu mẫu dành cho người bán quyền tác giả tác phẩm cho cá nhân hay tổ chức để độc quyền tác phẩm trong một khoảng thời gian nào đó.
– Người bán không bán thêm cho người mua nào khác trong khoảng thời gian hợp đồng.
– Người bán chú ý đến thời gian sử dụng tác phẩm và giá tác phẩm trong hợp đồng này.
– Người mua có thể ký thêm hợp đồng mới để gia hạn tác phẩm khi cần sử dụng lâu dài.

Tải Hợp Đồng Chuyển Nhượng Quyền Tác Giả

* Ghi chú: Biểu mẫu mang tính định hướng, quý khách hãy điều chỉnh cho phù hợp thực tế và thời điểm bán tác phẩm.